Projekt a repertoár

Výběr projektu
 
Nabízíme:
Pomoc při výběru, zprostředkování a pořadatelství koncertů různých hudebních žánrů, českých i zahraničních umělců.
 
V naší nabídce pod bodem „Artists & Projects“ naleznete základní nabídku umělců a pořadů, s naším výhradním nebo rámcovým zastoupením. Tato nabídka se vyvíjí a pravidelně obměňuje. Námi zastupované projekty a nové informace o nich jsou také k nahlédnutí na titulní straně, v sekci Home – Novinky. Vedle této nabídky může MMA-Prague zprostředkovat také jiné umělce a soubory.
 
Koncerty lze zorganizovat v následujících formách:
- Klasické koncertní vystoupení.
- Klubový pořad.
- Jako několik koncertních bloků v rámci jedné rozsáhlejší akce.
 
Jiný typ organizace koncertů:
Koncerty lze po dohodě zorganizovat také v jiné formě. Na přání zadavatele je možné zrealizovat také případná netypická nebo jinak náročná zadání.
 
Výběr repertoáru
 
V případě, že se jedná o dramaturgicky ucelené koncertní vystoupení, nelze repertoár měnit ani ovlivnit. Můžete si však od nás nechat uspořádat dva typy koncertních vystoupení a u nich se přímo podílet na stavbě repertoáru:
- Koncert na přání.
- Koncert ze skladeb složených pro speciální příležitost.
 
Koncert na přání
Jedná se o koncert složený ze skladeb na přání zadavatele. Například u klasických těles může jít o skladby nastudované a interpretované na objednávku, u jazzových těles může jít o směs konkrétních jazzových standardů k určité příležitosti.
 
Koncert ze skladeb složených pro speciální příležitost
Velmi populární je v poslední době také tvorba a předvedení jedinečných skladeb, vytvořených na objednávku zákazníka. Na objednávku lze vytvořit jak skladby pro malá hudební tělesa, tak skladby pro orchestr se sborem, jazzové skladby, písně, rockové songy, sólové koncerty, varhanní koncerty, atd.
 
Ceny a kalkulaci Vám poskytneme po dojednání podmínek a celkovém zadání.