Organizace, technika

Technické podmínky
 
Každý umělecký projekt je specifický a jeho představení vyžaduje zvláštní technické podmínky. Některé základní předpoklady jsou však společné pro všechna provedení.
 
Standard podmínek společný pro všechny koncerty:
- Uklizená, uzamykatelná šatna vybavená sociálním zařízením.
- Volný přístup ze šatny na pódium.
- Zpřístupnění šatny a sálu v dostatečném předstihu pro kvalitní přípravu.
- Uzemněné a bezpečné elektrické přípojky.
- Standardní teplota.
- Odpovídající osvětlení.
- Velikost sálu úměrná charakteru a rozsahu akce.
- Pódiové židle bez bočních opěradel.
 
Koncert je hrou okamžiku, pocitů a nálad. Proto je na každém pořadateli, jak využije svých individuálních možností, aby vytvořil jak divákům, tak umělcům správné prostředí pro jedinečné umělecké okamžiky.
 
Individuální technické podmínky pro jednotlivá vystoupení:
Nástin technických podmínek je uveden na těchto stránkách u každého jednotlivého projektu, přesné technické požadavky jsou potom součástí každé konkrétní smlouvy. Jedná se především o parametry zvukového systému, odposlechů, počet mikrofonů, DI boxů, nástrojových linek, světla a podobně.