Info ke koncertům

Základní informace
 
MMA-Prague se zabývá pořadatelstvím a zprostředkováním koncertů od roku 1990. Našimi odběrateli koncertních pořadů jsou zejména kulturní organizace, hudební kluby, hudební festivaly a také radnice měst po celé Evropě. Část námi zastupovaných umělců a hudebních těles provozuje vedle standardních koncertů a komponovaných pořadů také výchovné koncerty a pořady pro děti a mládež.
 
Naše zkušenosti nám umožňují poskytovat komplexní koncertní služby, takže společně s koncertní nabídkou můžeme poskytnout:
- Kompletní propagační a promotérský servis. 
- Návrh a tisk propagačních materiálů.
- Vytipování a jednání se sponzory a partnery.
- Výroba zvukových a vizuálních nosičů.
 
 
Další koncertní nabídka a odvislé služby:
- Zajištění hudebního vystoupení pro vernisáže, výstavy, vyhlášení cen, atd.
- Vyhledání a zajištění vhodných koncertních prostor, souborů a účinkujících.
- Návrh technických řešení, pro hudební produkce.
- Zajištění zvukového a světelného parku pro hudební akce.
- Příprava, produkce a tisk programů a plakátů, včetně propagace v médiích.
- Pořadatelství privátních koncertů a koncerty pro uzavřenou společnost.
 
Slovo ke spolupráci umělců z Evropy:
Evropa je rozdělena na mnoho kulturních a ekonomických regionů. Každý z nich je jedinečný a nabízí svébytnou a kvalitní kulturu. Bohužel mezi evropskými zeměmi panují vzájemné předsudky a rozdělují je různé bariéry kulturní, jazykové, ekonomické. Kulturní agentury mohou tyto bariéry překlenovat. K jejich překlenutí se snaží svým dílem přispět také MMA-Prague.
 
Podrobnější informace ke koncertní nabídce jsou uvedeny v dalších sekcích našich stránek.