Další služby

Propagace a další služby
 
Společensky – vzdělávací akce se obvykle neobejdou bez propagačního zázemí. Požadavky na propagaci mohou být vzhledem k typu a rozsahu velmi různé. Obvyklá je například propagace v papírové formě, dále prezentační stánky v sále i předsálí, rozdávání letáků, prezentační pódium, prezentace na veřejných prostranstvích, v rádiu, v televizi nebo různé marketingové formy prezentace.
 
Pro potřeby prezentace můžeme našim odběratelům zajistit:
 
- Návrh a výrobu prezentačních tiskovin, materiálů, plakátů, programů, pozvánek.
- Reklamní stánky.
- Identifikační štítky.
- Sborníky.
- CD-Rom.
- Roznašeče letáků.
- Pódiovou a veřejnou prezentaci.
- Prezentaci v rozhlase a v televizi.
- Záznamy na audio i video.
- Reklamní jízdy a plavby.
 
Ceny a kalkulaci Vám poskytneme na Vaše vyžádání.